30.06.2019 r. Polscy Mistrzowie – o. Damian Stachowicz

30.06.2019

Cudze chwalicie, swego nie znacie… Trudno o bardziej adekwatne przysłowie, gdy mówimy o muzyce polskiej epoki baroku. Stąd też jednym z głównych założeń naszego zespołu jest by prezentować Państwu wciąż rzadko grywaną polską literaturę tego okresu i czynić to zgodnie z prawidłami wykonawstwa historycznego. To warunek sine qua non by mogła ona zabrzmieć w pełnej krasie.

Serdecznie zatem zapraszamy na koncert dedykowany  zasługującemu na szczególną uwagę kompozytorowi – o. Damianowi Stachowiczowi, związanemu z zakonem Pijarów. Jego niedawno odkryte dzieła wokalno – instrumentalne są świadectwem wyjątkowej biegłości warsztatowej i bardzo dobrej orientacji kompozytora w obowiązujących wówczas konwencjach, a zwłaszcza w tradycjach muzyki włoskiej. Niejednokrotnie odnajdujemy w nich inspiracje osiągnięciami barokowej retoryki muzycznej, która sprawia, iż jego muzyczna interpretacja sakralnych tekstów uzyskuje bardzo sugestywną ilustrację poszczególnych słów i zdań.

W programie koncertu znajdą się jego wokalno – instrumentalne kompozycje o charakterze koncertującym: “Veni Consolator”, “Psalmy Nieszporne”  oraz unikat wśród zachowanych zabytków muzyki polskiej:”Missa Requiem”, czyli Msza Żałobna, której wykonanie dopełni, zgodnie z dawną praktyką,  chorał gregoriański.

Koncert odbędzie się w  30.06.2019 r.  o godz.  16.00 w Kościele św. Wojciecha w Białysmtoku, ul. Warszawska 46 a.

Zapraszamy ze wstępem wolnym:)

Wykonawcy:

Zespół Muzyki Dawnej Diletto, partie solowe: Marta Wróblewska, Małgorzata Trojanowska, Sławomir Bronk, Paweł Pecuszok, Piotr Zawistowski

Anna Moniuszko – dyrygent

Schola Gregoriana Sancti Casimiri – pod kierownictwem Mariusza Perkowskiego