12.08.2018 Muzyka Mistrzów Baroku – Marcin Mielczewski “Vesperae Dominicales”, godz.20.30 Stary Kościół Farny w Białymstoku

12.08.2018

Ze szczególną przyjemnością zapraszamy na koncert, który stanowi nie tylko ucztę estetyczną – jako, że zabrzmią nań wspaniałe kompozycje jednego z największych mistrzów wczesnego baroku polskiego –  ale także wyjątkowe doświadczenie obcowania z ową literaturą muzyczną w sposób najpełniejszy, gdyż oryginalnie dlań przewidziany: jako element XVII – wiecznego nabożeństwa nieszpornego.

Marcin Mielczewski (1600 – 1651) był muzykiem w kapeli króla Władysława IV Wazy w której występował do 1644 r., wykonując muzykę religijną i świecką, w tym włoskie opery powstające dla dworskiego teatru króla Władysława IV. Około roku 1645, został kapelmistrzem zespołu biskupa wrocławskiego i płockiego Karola Ferdynanda Wazy, który był bratem króla. Ze swym nowym patronem przebywał w jego rezydencjach w Wyszkowie i Broku na Mazowszu oraz na Śląsku, a także dość często przyjeżdżał do Warszawy.  Kapelmistrzostwo Mielczewskiego było najbardziej prestiżowym stanowiskiem muzycznym zajmowanym przez Polaka w ówczesnej Rzeczypospolitej. Sam Mielczewski był także najbardziej znanym w Europie polskim kompozytorem XVII w. Jego utwory znano w ośrodkach niemieckich, w Danii, Gdańsku, na Śląsku, Morawach i Słowacji, Ukrainie, w Rosji i przypuszczalnie w Paryżu. Manuskrypty Mielczewskiego można znaleźć również w archiwach w Wilnie co może stanowić dowód na wykonywanie jego utworów także w Diecezji Wileńskiej, do której należała parafia w Białymstoku. Ciekawostkę stanowi fakt, iż na kompozycjach Marcina Mielczewskiego wzorowali się ukraińscy i rosyjscy twórcy wielogłosowej muzyki cerkiewnej.

Jego Vesperae Dominacales   – Psalmy Nieszporne przeznaczone na chór solistów, chór ripieno i orkiestrę, zostaną ukazane w ich pierwotnym kontekście, jako fragment nabożeństwa nieszpornego, którego istotną częścią jest chorał gregoriański .  Na rzecz niniejszej rekonstrukcji muzyczno – historycznej  odpowiednie śpiewy chorałowe dobrano z unikalnego zbioru – Antyfonarza Piotrkowczyka (1592), będącego w użyciu po Soborze Trydenckim na ziemiach polskich. Podczas koncertu antyfony oraz hymn usłyszą Państwo wykonaniu Scholi Gregoriana Sancti Casimiri pod kierownictwem Mariusza Perkowskiego.

Całość poprowadzi Anna Moniuszko.

Na koncert zapraszamy ze wstępem wolnym.