Festiwal Wschód Kultury – Izrael w Egipcie – 27.08.2015 r.

We czwartek 27 sierpnia o 19:00 w Pałacu Branickich w Białymstoku zabrzmi w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Inny Wymiar monumentalne dzieło Georga Friedricha Händla – „Izrael w Egipcie”. To powstałe w 1738 roku oratorium przedstawiające historię Narodu Wybranego, niosło ze sobą absolutnie nowatorskie rozwiązania zarówno pod względem formalnym, wprowadzając bohatera zbiorowego – lud żydowski, jak i muzycznym – wykorzystując ogromny, jak na owe czasy, aparat wykonawczy (dwojone chóry, wzmocnienie podwójnej obsady instrumentów dętych o trzy puzony). Dzieło zostanie wykonane przez solistów, Zespół Muzyki Dawnej Diletto oraz Zespół Śpiewaczy A capella Leopolis z Lwowa. Łącznie wystąpi aż 60 artystów a całość poprowadzi znana białostockim melomanom – dyrygent – Anna Moniuszko.


Wykonawcy:
Marta BOBERSKA – sopran
Anna WOLFINGER – sopran
Anna RADZIEJEWSKA – mezzosopran
Karol KOZŁOWSKI – tenor
Dawid BIWO – bas-baryton
Jurij GADZECKYJ – bas

Zespół Muzyki Dawnej DILETTO

Zespół Śpiewaczy A CAPPELLA LEOPOLIS
przygotowanie zespołu – Roman STELMASZCZUK, Ludmiła KAPUSTINA

Dyrygent
Anna MONIUSZKO

Dzieło genialnego Saksończyka opiera się na tekstach wywodzących się ze Starego Testamentu (Księga Wyjścia oraz psalmy). Ukazuje ono niezwykle ważny moment w historii formowania się narodu Żydowskiego: czas niedoli w Egipcie oraz jego exodus pod przywództwem Mojżesza. Część druga wiedzie słuchacza poprzez sugestywne obrazy muzyczne plag, które padają na Egipt oraz dramatycznych scen z wędrówki ludu izraelskiego. Całość oratorium wieńczy Pieśń Mojżesza (część trzecia), niosąca radość z uratowania Narodu Wybranego przed wojskami Faraona.

Wstęp Wolny