Galerie

„Pupile” Spektakl taneczny do muzyki Jean – Baptisty Lully’ego; festiwal Wschód Kultury 31.08.2018

 

 Dwór Króla Słońce i współczesne korporacje – światy pozornie odmienne, lecz w rzeczywistości niezwykle podobne, gdyż wypełnione niezmiennym od stuleci ludzkim dążeniem do osiągnięcia splendoru, zaszczytów i chwały. Do bycia „kimś”, niejednokrotnie za cenę uległości i poddania się woli władcy. Fascynujący mechanizm władzy, przywilejów i kar, którym podporządkowujemy się w imię przyszłych korzyści. Jak wiele jesteśmy w stanie poświęcić, jak dalece przeobrazić by osiągnąć cel i czy tak obrana droga z pewnością nas do niego doprowadzi?

Te pytania padły w niecodziennej przestrzeni łączącej świat muzyki nadwornego kompozytora Ludwika XIV: Jean – Baptiste Lully’ego oraz tańca współczesnego z elementami dworskiego baletu figuratywnego, które to zestawienie silnie eksponuje kontrast pomiędzy nienaturalnie pięknym ciałem poddanym dyscyplinie formy baletowej i autentycznym ruchem, ukierunkowanym na wyrażenie emocji (choreografia Karolina Garbacik). Całości dopełniły fragmenty ze sztuk największego dramaturga XVII – wiecznej Francji, jak również autora librett do oper Lully’ego – Jean Baptiste Poquelin’a, czyli Moliera.

Relacja z wydarzenia:

https://poranny.pl/wschod-kulturyinny-wymiar-hala-architektury-pupile-zespol-muzyki-dawnej-diletto-i-karolina-garbacik-zdjeciawideo/ar/13458258

Poniżej zdjęcia z premiery:

Festiwal Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej – 15-19.11.2015 r.

Zapraszamy na Festiwal Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej 2015.

Festiwal Sztuk Dawnych prezentuje muzykę dawną w kontekście innych sztuk składających się na kulturę końca I Rzeczypospolitej. W swoich prezentacjach nawiązuje do opisów hucznych obchodów imienin Izabeli Branickiej, żyjącej w latach (1730 – 1808)żony Jana Klemensa Branickiego Hetmana Wielkiego Koronnego, jednego z największych magnatów końca XVIII wieku. Imieniny obchodzone były bardzo wystawnie, składały się nań polowania, koncerty, tańce, liturgia z uroczystą oprawą muzyczną, inscenizacje teatralne, operowe i spektakle baletowe. Oparcie festiwalu o sztuki muzyczne prezentowane w historycznych wnętrzach z XVIII wieku, ma przybliżyć odbiorcom kulturę i sztukę tego ważnego dla Polaków okresu. Oprócz wykonawstwa „historycznie poinformowanego”, Festiwal przywraca dla kultury Polskiej (m.in. poprzez rekonstrukcję nut, strojów, scenografii, tańca) dzieła zapomniane, rzadko lub wcale nie wykonywane współcześnie, a cieszące się wielką popularnością w XVIII wieku Mecenat kulturalny, jakim obejmowała artystów z kraju i zagranicy Izabela Branicka z Poniatowskich, stanowi świadectwo zapomnianej dzisiaj, a jakże pozytywnej roli arystokracji polskiej, która, obok Kościoła i Króla, była największym mecenasem edukacji, kultury i sztuki. Zadaniem festiwalu jest ukazanie obrazu kulturalnego dawnej Rzeczpospolitej, z uwzględnieniem ówczesnych konwenansów i zwyczajów, pozwalających przybliżyć ducha tejże epoki. Jednym z nich było używanie przez Branicką francuskiej wersji swojego imienia (Elżbieta) Izabela przy zachowaniu obchodów Imienin w dniu św. Elżbiety (19.11). Podobnie jak za czasów patronki Festiwalu, festiwalowe uroczyste obchody Imienin Izabeli rozpoczną się na kilka dni przed 19 listopada.

Festiwal zainauguruje Msza Święta w Starym Kościele Farnym (15 XI) z oprawą muzyczną pochodzącą z środowiska muzycznego księży Misjonarzy, opiekującymi się białostocką parafią w XVIII wieku. Również w Niedzielę odbędzie się w Domu Ludowym w Supraślu Koncert Pieśni Nabożnych Franciszka Karpińskiego. Karpiński przez kilka lat był związany z dworem Izabeli Branickiej w Białymstoku a w Supraślu Pieśni Nabożne wydał drukiem w 1792 roku. Pierwszoplanowym wydarzeniem tegorocznego festiwalu będzie prawykonanie (16 XI) po 250 latach Spektaklu Operowego „La Contadina in Corte” Antonio Sacchiniego – jednej z najpopularniejszych Oper Sacchiniego, która doczekała się do lat 80-tych XVIII stulecia ponad 20 wystawień m.in. w Warszawie i na co wskazują poszlaki historyczne również w Białostockim Opernhausie. Koncert zostanie wykonany na kopiach instrumentów z epoki, soliści wystąpią w stylizowanych na ówczesne kostiumach oraz historycznie stylizowanej scenografii. Spektakl wyreżyseruje Natalia Kozłowska a orkiestrę Zespołu Muzyki Dawnej Diletto poprowadzi Anna Moniuszko. W dniach poprzedzających Imieniny zaplanowaliśmy również wieczory historyczne z recitalem Piotra Olecha – kontratenor oraz Anny Biuruli – lutnia, teorba oraz gawędą historyczną Andrzeja Lechowskiego i Anny Dąbrowskiej.
Imponującym finałem Imienin (19 XI) będzie spektakl taneczny pt. Miniatury Staropolskie w wykonaniu tancerzy Baletu Dworskiego Cracovia Danza oraz Capella Antiqua Bialostociensis, w którym przeplatają się – jak było z pewnością na dworze Branickich – tańce polskie i francuskie. Pełne humoru i wdzięku, opowiadane tańcem i pantomimą historie przybliżą widzom atmosferę dworu polskiego okresu Baroku.
Inicjatywa Festiwalu, realizowana od pięciu lat, wrosła już w kalendarz wydarzeń artystycznych Białegostoku a w tym roku oprócz środków Prezydenta Miasta Białegostoku otrzymaliśmy również wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program Festiwalu:

15.XI.2015 (niedziela):

Miejsce: Białystok – Stary Kościół Farny

13.30 – Msza Święta inaugurująca Festiwal
Muzyka liturgiczna z Graduale Romanum edycji Piotrkowczyka A.D. 1740
i Graduale pro festis XX. Misjonarzy A.D. 1769 w wykonaniu:
Zespół Wokalny Jerycho
Schola Gregoriana Sancti Casimiri,
Bartosz Izbicki – organy
Mariusz Perkowski – kantor

Msza Święta z oprawą muzyczną będącą próbą rekonstrukcji muzyki mszalnej białostockiego kościoła z XVIII wieku.

Śpiewy chorałowe zaczerpnięte zostaną z Graduale Romanum edycji Piotrkowczyka (ostatnie wydanie w 1740 roku w Krakowie) a także z Graduale pro festis XX. Misjonarzy 1769. Z racji na obecność w Białymstoku (dzięki Branickim) zgromadzenia Księży Misjonarzy, zostaną wykonane pieśni z ich śpiewnika. Zostaną również wykonane pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego, (którego 190 rocznicę śmierci obchodzimy w bieżącym roku) tworzącego na dworze Branickiej, których tekst zostanie zaczerpnięty ze śpiewnika wydanego w 1792 roku przez Bazylianów w Supraślu. Melodie pieśni mszalnych zostaną także zaczerpnięte z najstarszego śpiewnika z nutami zawierającego pieśni kościelne śpiewane w XVIII wieku opracowane przez członka zgromadzenia Księży Misjonarzy – ks. Mioduszewskiego (1838)

Wykonawcami będą:
Zespół Wokalny JERYCHO – grupa posługująca się tradycyjnym idiomem śpiewu liturgicznego. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie stosując improwizowaną polifonię zaadaptowaną przez lidera Bartosza Izbickiego.
Męski Zespół Wokalny SCHOLA GREGORIANA SANCTI CASIMIRI – to białostocki zespół specjalizujący się w wykonawstwie chorału gregoriańskiego prowadzony od 2008 roku przez Mariusza Perkowskiego.

19.00 – Koncert Pieśni Nabożnych Franciszka Karpińskieg na 190 rocznicę
śmierci.
Miejsce: Dom Ludowy w Supraślu

Koncert
Wykonawcy:
Bartosz Izbicki
Schola Gregoriana Sancti Casimiri
z udziałem
Starosielskiego Bractwa Śpiewaczego im. św. Stanisława

Franciszek Karpiński (1741-1825) polski poeta epoki oświecenia, jest twórcą i głównym przedstawicielem nurtu sentymentalnego w polskiej liryce, autorem „Zabawek wierszem i prozą”, „Laury i Filona” i wielu innych utworów literackich. Wielu jednak zapomina o jego najpopularniejszym dziele jakim bez watpienia pozostają Pieśni Nabożne wydane drukiem w 1792 roku w Supraślu koło Białegostoku. Jego związek z Podlasiem zawdzięczamy Izabeli Branickiej, u której na dworze zarówno w Białymstoku jak i w Warszawie gościł przez kilka lat. W pobliskim Zabłudowie był również nauczycielem opiekunem małoletniego księcia Dominika Radziwiłła. Pierwodruk „Pieśni Nabożnych” zawierał 29 pieśni oraz 20 psalmów z których wiele weszło na stałe do użytku w Kościele w Polsce i na obczyźnie już w XIX wieku. Podczas Koncertu „Pieśni Nabożne” zostaną wykonane z towarzyszeniem instrumentów dawnych (lira korbowa, lutnia, wirginał, portatyw, fisharmonia, gęśle) na melodie pochodzące z żywej tradycji i przekazów ustnych a także z dawnych zapisów nutowych.
Do wykonania najpopularniejszych Pieśni Nabożnych zostanie zaproszona również publiczność zgodnie intencją Karpińskiego tworzącego Pieśni „do śpiewania w kościołach dla pospólstwa”. Aby przybliżyć melomanom postać Autora śpiew będzie przeplatany fragmentami jego Pamiętników a także opisami staropolskich tradycji związanych z śpiewem ludowych pieśni kościelnych w ciągu roku.

16.XI.2015 (poniedziałek)
Godz. 19.00
Miejsce: Białystok – Aula Pałacu Branickich

Spektakl Operowy „La Contadina in Corte” Antonio Sacchini
prawykonanie po 250 latach w Białymstoku

obsada:
Julita Mirosławska – (Sandrina – sopran)
Anna Wolfinger – (Tancia – sopran)
Przemysław Baiński – (Barone Ruggero – tenor)
Dawid Biwo – (Berto – baryton)

Natalia Kozłowska – reżyseria, Agnieszka Blank – scenografia

Zespół Muzyki Dawnej „Diletto”
Anna Moniuszko – dyrygent

Wraz z pojawieniem się w Białymstoku Izabeli Branickiej (1748) Hetman Branicki otworzył w Białymstoku Opernhaus, gdzie wzorem Warszawy i innych siedzib magnackich wykonywano opery włoskie i francuskie. W czasach swojej świetności dwór białostocki gościł wielu artystów z całej Europy. W roku 1766 przybył do Białegostoku z Florencji śpiewak włoski, Antonio Boscoli. Rok wcześniej brał udział w Teatro Valle w Rzymie w premierze opery „La Contadina in Corte” Antonio Sacchiniego do libretta Niccolo Tassi’ego, w której wykonał tenorową partię Ruggiero. Była to jedna z popularniejszych Oper Sacchiniego i doczekała się do lat 80-stych XVIII stulecia ponad 20 wystawień m.in. w Warszawie. Jest wielce prawdopodobne, iż tę operę Sacchiniego „przywiózł” do Białegostoku ze sobą i wykonywał w tutejszym Opernhausie wspomniany na początku Boscoli, bowiem Sacchini był kompozytorem naówczas modnym a jego kompozycję cieszyły się dużym wzięciem wśród arystokracji polskiej. Dodatkową ciekawostką jest fakt, iż Antonio Maria Gasparo Sacchini był rówieśnikiem Izabeli Branickiej urodził się w tym samym roku i miesiącu 14 lipca 1730 roku we Florencji (zmarł 6 X 1786). W roku 2015 obchodzimy więc 285 rocznicę urodzin zarówno Izabeli Branickiej jak i Antonio Sacchiniego. Wykonanie jednej z najbardziej cenionych oper Sacchiniego jest zatem próbą rekonstrukcji i ilustracji świetności obchodów dnia imienin Pani Krakowskiej. Reżyserem spektaklu jest Natalia Kozłowska a dyrygentem Anna Moniuszko. Orkiestra Zespołu Muzyki Dawnej Diletto zagra na kopiach instrumentów z epoki, soliści wystąpią w stylizowanych na ówczesne kostiumach.

Wykonawcami będą – Zespół Muzyki Dawnej Diletto, Anna Moniuszko – dyrygent, Natalia Kozłowska – reżyseria, a także wybitni wokaliści: Julita Mirosławska – sopran, Anna Wolfinger – sopran, Przemysław Baiński – tenor, Dawid Biwo – baryton.

17.XI.2015 (wtorek)
Miejsce: Ratusz – Muzeum Podlaskie w Białymstoku

18.00 – Gawęda o Izabeli Branickiej Andrzeja Lechowskiego
Wręczenie Nagród Laureatom konkursu na opowiadanie „Izabela Branicka”
organizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
Recital „Muzyka na dworach magnackich w XVIII wieku”
Piotr Olech – kontratenor
Anna Birula – lutnia/teorba

18.XI.2015 (środa)
Miejsce: Choroszcz – Pałac Branickich, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

18.00 – Gawęda o Izabeli Branickiej Anny Dąbrowskiej
Recital „Muzyka na dworach magnackich w XVIII wieku”
Piotr Olech – kontratenor
Anna Birula – lutnia/teorba

19.XI.2015 (czwartek)
Miejsce: Pałac Branickich w Białymstoku Aula Magna

19.00 – Spektakl Taneczny „Miniatury Staropolskie”
Romana Agnel, Leszek Rembowski – choreografia
Monika Polak-Luścińska – kostiumy
Tancerze Baletu Dworskiego „Cracovia Danza”
z udziałem Capella Antiqua Bialostociensis
Helena Szuhalska – kierownik zespołu

Miniatury Staropolskie to sceny wprowadzające widzów w „egzotyczny” świat dworu staropolskiego, gdzie przeplatają się – jak było z pewnością na dworze Branickich – tańce polskie i francuskie. Pełne humoru i wdzięku, opowiadane tańcem i pantomimą historie przybliżają widzom atmosferę dworu polskiego okresu Baroku. Skomplikowane i zróżnicowane układy taneczne, strojne i barwne kostiumy podkreślają bogactwo kultury dworskiej i szlacheckiej Polski XVII i XVIII wieku.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Organizator
Fundacja Pro Anima

Współorganizatorzy
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno Pedagogiczny w Białymstoku
Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Mecenat Festiwalu
PGE Dystrybucja S.A.
SBR Bank
Open Eductation Group Sp. z o.o.
Urząd Miejski w Supraślu

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat medialny
Portal Miejski BiałystokOnline.pl

Muzyka Mistrzów Baroku – J.S. Bach, J. Gottlieb Graun – 19.10.2015 r.

Fundacja Pro Anima oraz Uniwersytet Muzyczny Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku zapraszają na kolejny koncert z cyklu Muzyka Mistrzów Baroku 19 X 2015 godz. 19:00 w Aula Magna Pałacu Branickich.

Wystąpią:

Zespół Muzyki Dawnej Diletto pod dyr. Anny Moniuszko
oraz soliści:
Viola Szopa – skrzypce barokowe, prowadzenie,
Karolina Zych – flet traverso,
Ewa Mrowca – klawesyn,
Marta Wróblewska – sopran,
Jan Mędrala – alt,
Szczepan Kosior – tenor,
Maciej Falkiewicz – bas.

W programie Uwertura D-dur J.G. Grauna oraz V koncert Brandenburski i Missa Brevis A-dur J.S. Bacha.

Wstęp wolny!

Festiwal Wschód Kultury – Izrael w Egipcie – 27.08.2015 r.

We czwartek 27 sierpnia o 19:00 w Pałacu Branickich w Białymstoku zabrzmi w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Inny Wymiar monumentalne dzieło Georga Friedricha Händla – „Izrael w Egipcie”. To powstałe w 1738 roku oratorium przedstawiające historię Narodu Wybranego, niosło ze sobą absolutnie nowatorskie rozwiązania zarówno pod względem formalnym, wprowadzając bohatera zbiorowego – lud żydowski, jak i muzycznym – wykorzystując ogromny, jak na owe czasy, aparat wykonawczy (dwojone chóry, wzmocnienie podwójnej obsady instrumentów dętych o trzy puzony). Dzieło zostanie wykonane przez solistów, Zespół Muzyki Dawnej Diletto oraz Zespół Śpiewaczy A capella Leopolis z Lwowa. Łącznie wystąpi aż 60 artystów a całość poprowadzi znana białostockim melomanom – dyrygent – Anna Moniuszko.


Wykonawcy:
Marta BOBERSKA – sopran
Anna WOLFINGER – sopran
Anna RADZIEJEWSKA – mezzosopran
Karol KOZŁOWSKI – tenor
Dawid BIWO – bas-baryton
Jurij GADZECKYJ – bas

Zespół Muzyki Dawnej DILETTO

Zespół Śpiewaczy A CAPPELLA LEOPOLIS
przygotowanie zespołu – Roman STELMASZCZUK, Ludmiła KAPUSTINA

Dyrygent
Anna MONIUSZKO

Dzieło genialnego Saksończyka opiera się na tekstach wywodzących się ze Starego Testamentu (Księga Wyjścia oraz psalmy). Ukazuje ono niezwykle ważny moment w historii formowania się narodu Żydowskiego: czas niedoli w Egipcie oraz jego exodus pod przywództwem Mojżesza. Część druga wiedzie słuchacza poprzez sugestywne obrazy muzyczne plag, które padają na Egipt oraz dramatycznych scen z wędrówki ludu izraelskiego. Całość oratorium wieńczy Pieśń Mojżesza (część trzecia), niosąca radość z uratowania Narodu Wybranego przed wojskami Faraona.

Wstęp Wolny

Muzyka Mistrzów Baroku – Bartłomiej Pękiel – 28.06.2015 r.

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERKA CHOPINA
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO – PEDAGOGICZNY
W BIAŁYMSTOKU


FUNDACJA „PRO ANIMA”


zapraszają na Koncert z cyklu
Muzyka Mistrzów Baroku
Bartłomiej PĘKIEL

28 czerwca 2015 r., niedziela, godz.20.30
Stary Kościół Farny w Białymstoku

Missa Concertata La Lombardesca Bartłomieja Pękiela – polskiego kompozytora okresu wojen szwedzkich. Bartłomiej Pękiel (?-1670[1]) – kompozytor epoki baroku i kapelmistrz królewski w Warszawie w latach 1649-1655, a od 1658 kapeli Katedry Wawelskiej. Działalność Pękiela dzieli się na dwa etapy przedzielone okresem potopu szwedzkiego. W czasie pobytu na dworze królewskim w Warszawie Pękiel tworzył dla potrzeb Kapeli Królewskiej. Część jego kompozycji zaginęła, pozostałe zachowały się w archiwum wawelskiej kapituły katedralnej w Krakowie oraz (zagrabione przez Szwedów w czasie wojen) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. Ciekawostkę stanowi fakt otrzymania przez kompozytora w darze od króla Władysława IV terenów, na których dziś znajduje się Belweder.
Koncert odbędzie się w Starym Kościele Farnym, pamiętającym czasy Pękiela, gdyż już w 1617 r. Wiesiołowscy rozpoczęli budowę kościoła murowanego pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, który z pewnymi przeróbkami, przetrwał do naszych czasów jako tzw. stary kościół farny. Wierzymy że muzyka wykonywana na instrumentach historycznych, śpiewana w dawnej stylistyce oraz historyczne miejsce „przeniesie niejako słuchaczy w czasie” do tak pięknego w historii Polski okresu.


Wystąpują:
Zespół Muzyki Dawnej
DILETTO
w składzie:

Bożena Bojaryn – Przybyła,
Marta Wróblewska
Sławomir Bronk, Jan Mędrala
Szczepan Kosior, Piotr Szewczyk
Przemysław Kummer, Piotr Zawistowski
Bogdan Piznal, Grzegorz Pytlik,
Andrzej Tkaczyk
Paweł Polak
Anna Polak
Krzysztof Dombek
Rafał Makarski
Krzysztof Garstka

Anna Moniuszko – dyrygent
Prowadzenie koncertu: Marcin Moniuszko

Koncert zrealizowany ze środków budżetu Miasta Białystok

Muzyka Mistrzów Baroku – Johann Sebastian Bach – 15.03.2015 r.

Funacja „Pro Anima” oraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapraszają na wyjątkowy koncert z cyklu „Muzyka Mistrzów Baroku”. Tym razem białostocka publiczność będzie miała możliwość usłyszeć dzieła największego z mistrzów tej epoki – Jana Sebastiana Bacha.
W barokowym wnętrzu Auli Magna zabrzmią motety (Jesu, meine Freude; Komm, Jesu, komm) oraz kantaty (BWV 23 i 54) tegoż twórcy związane z okresem pasyjnym.
W koncercie, który odbędzie się w najbliższą niedzielę – 15 marca, o godzinie 19.00 w Pałacu Branickich udział wezmą specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej śpiewacy
i instrumentaliści Zespołu Muzyki Dawnej DILETTO pod kierownictwem Anny Moniuszko. Partie solowe wykonają: Piotr Olech – kontratenor altowy, Marta Wróblewska – sopran, Piotr Szewczyk – tenor oraz Przemysław Kummer – bas.
Koncert odbędzie się ze wstępem wolnym dla publiczności – serdecznie zapraszamy!

Festiwal Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej – 16-19.11.2014 r.

Fundacja Pro Anima serdecznie zaprasza na tegoroczny Festiwal Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej.
Impreza wpisała się na stałe do kalendarza imprez w naszym regionie. Również tegoroczna – IV edycja nawiązuje do opisów hucznych obchodów Imienin za życia przez Izabelę Branicką, a poprzez rekonstrukcję różnych elementów obchodów: koncertów, oprawy muzycznej liturgii, oper, przedstawień baletowych i innych wydarzeń w historycznych wnętrzach z XVIII wieku ma przybliżyć odbiorcom kulturę i sztukę tego ważnego dla Polaków okresu. Wszystkie z wymienionych przedsięwzięć artystycznych realizowane są ze wstępem wolnym i co roku kilkuset Białostoczan uczestniczy w imprezach festiwalowych wspominając największego mecenasa kultury naszego miasta – Izabelę Branicką z Poniatowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach odbędzie się wiele przedsięwzięć o wysokiej randze artystycznej.

PROGRAM:

16.11.2014 (niedziela)
13.30 – Msza Święta Inaugurująca Festiwal

Miejsce: Stary Kościół Farny
Muzyka liturgiczna z XVIII wieku
w wykonaniu:
Męskiego Zespołu Wokalnego SCHOLA GREGORIANA SANCTE CASIMIRI
Orkiestra Instrumentów HISTORYCZNYCH BAROQUE COLLEGIUM MUSICUM
Dariusz Hajdukiewicz – organy/kierownictwo artystyczne orkiestry
godz. 15.00 – ZWIEDZANIE KRYPTY POD KOŚCIOŁEM

17.11.2014 (poniedziałek)
19.00 – semi-sceniczne wykonanie opery NICCOLO PICCINI „LA BUONA FIGLIOLA”

Miejsce: Pałac Branickich w Białymstoku, Aula Magna
Anna Wolfinger – Cecchina
Aleksander Kunach – Markiz
Julita Mirosławska – Markiza
Paweł Jakub Wojtasiewicz – Kawaler
Małgorzata Trojanowska -Sandrina
Dawid Dubec – Mengotto
Przemysław Kummer – Tagliaferro
Tancerze Baletu Dworskiego „CRACOVIA DANZA”
Zespół Tańca Dawnego „CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS”
Romna Agnel – inscenizacja i choreografia
Monika Polak-Luścińska – Kostiumy
Zespół Muzyki Dawnej „DILETTO”
Anna Moniuszko – dyrygent

18.11.2014 (wtorek)
18.00 – Wieczór Historyczny

Miejsce: Ratusz – Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Gawęda o Izabeli Branickiej Andrzeja Lechowskiego
Recital „Polonezy i Romanse M.K. Ogińskiego”
Anna Wolfinger – sopran
Katarzyna Drogosz – pianoforte

19.11.2014 (środa)
19.00 – Spektakl Taneczny BALET DWORSKI MOZARTA

Miejsce: Pałac Branickich w Białymstoku, Aula Magna
Romana Agnel – inscenizacja i choreografia
Monika Polak-Luścińska – Kostiumy
Tancerze Baletu Dworskiego „CRACOVIA DANZA”
przy udziale
Zespołu Tańca Dawnego „CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS”
Helena Szuhalska – kierownik zespołu

20.15 – Pokaz Stylizowanych Fajerwerków
Miejsce: Salony Ogrodowe Branickich

Organizator
Fundacja Pro Anima

Współorganizatorzy
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Mecenat Festiwalu

PGE Dystrybucja S.A.
SaMasz Sp. z o.o.
Open Education Group Sp. z o.o.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku

Patronat medialny
Portal Miejski BiałystokOnline

Dawni Mistrzowie nowo odkryci – 9.11.2014 r.

Fundacja „Pro Anima” i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapraszają na absolutnie wyjątkowy koncert z cyklu Muzyka Mistrzów Baroku pt. Dawni Mistrzowie – nowo odkryci, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 9 listopada o godz.19.00 w Aula Magna Pałacu Branickich.

Po raz pierwszy, niemal po trzystu latach od swego powstania, zabrzmią zrekonstruowane na okazję białostockiego koncertu, utwory kompozytorów barokowych tworzących w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku.

Białostoczanie jako pierwsi będą mieli przyjemność usłyszeć przepiękne kompozycje sakralne Jacka Szczurowskiego, Ferdynanda Lechleitnera czy Justa Caspara.

Wszystko to w wykonaniu czołowych polskich śpiewaków specjalizujących się w wykonawstwie historycznie poinformowanym (m.in. Marta Wróblewska- sopran, Jan Mędrala – kontratenor, Maciej Gocman – tenor, Piotr Zawistowski – bas), którym na dawnych instrumentach towarzyszyć będzie Zespół Muzyki Dawnej DILETTO. Całość poprowadzi dyrygent Anna Moniuszko.

Utwory, które usłyszymy podczas koncertu:

Just Caspar „O Jesu mi dilecte”
Simon Ferdinand Lechleitner [I poł.XVIII w.]
Litaniae de Corde Jesu (1734)
Anonim „Ave potentissima” (1696)
Jacek Szczurowski (1716 – 1773) „Litaniae in D”
Koncert odbędzie się ze wstępem wolnym. Zapraszamy!